Meerwaarde voor maatschappij én consument

De uitdaging van ieder goed doel is om op verschillende niveaus de doelgroep te laten zien dat de organisatie er doe doet. Enerzijds betekent dit het tonen van de maatschappelijke meerwaarde en anderzijds gaat het om het bouwen van een relatie met een consument. Om invulling te geven aan dat laatste niveau, wordt de website ingezet als online startpunt om er op uit te trekken en te genieten van de Zuid-Hollandse natuur. Het vinden van wandelroutes, fietsroutes en activiteiten staat daarom op de website centraal.


Op het juiste moment verleiden tot conversie

In de zoektocht naar een leuke wandelroute of activiteit, wordt de bezoeker verleid om meer over het gebied of project te lezen. Ook wordt er om een e-mailadres of donatie gevraagd wanneer de betrokkenheid met het product het hoogst is. Bijvoorbeeld bij het downloaden van een wandelroute of na het inschrijven op een activiteit. De mogelijkheid om te doneren wordt op relevante plekken op de site aangeboden, soms subtiel en soms opvallend zoals op de homepage.


Doneren simpel en laagdrempelig

Als je wilt doneren, kun je in het donatieformulier een project kiezen waaraan je graag geld wilt geven. Zo wordt een donatie veel persoonlijker en krijgt het een meerwaarde voor de donateur. Ook krijgt het Zuid-Hollands Landschap zo meer inzicht in projecten die voor donateurs belangrijk zijn en kunnen zij hun uitgaven beter sturen.

Bekijk zuidhollandslandschap.nl
Bekijk meer cases op Zicht.nl