01-01-2016 - Een overzicht van alle BNO-ereleden.

De BNO kent ereleden: mensen die vanwege hun grote verdiensten voor het vak en/of de vereniging door de Algemene ledenvergadering zijn benoemd tot erelid. Allereerst willen we met het erelidmaatschap natuurlijk eer betonen. Daarnaast zien we ereleden als ambassadeurs voor de vereniging, die op uiteenlopende manieren kunnen bijdragen aan het aanzien en de betekenis van het ontwerpvak. Hun visie en professionele praktijken tonen dat vak in alle diversiteit, waarmee ook duidelijk wordt hoe diep het ingrijpt in onze samenleving. Daarnaast zijn ereleden een lichtend voorbeeld en inspiratiebron voor andere ontwerpers. 

Overzicht BNO-ereleden

De huidige BNO is in 1996 ontstaan uit samenvoeging van een aantal voorheen separaat actieve beroepsverenigingen, namelijk de GVN, bNO, VES/BVV, KIO, KIO-branche en NIC. Ereleden van deze verenigingen werden automatisch erelid van de BNO. Daarmee komen we, samen met de na 1996 benoemde ereleden, tot het volgende overzicht: 

Eugene Bay
Anthon Beeke
Karel Berkhout
Jan Boterman
Jan Brinkman
Wim Crouwel
Hans Dirken
Lex Donia
Tom Dorresteijn
Gert Dumbar
Jan van Duppen
Lidewij Edelkoort
Theo Groothuizen
Ton Haak
Simon den Hartog
Adrian van Hooydonk
Rob Huisman
Aart Janszen
Peter Kersten
Friso Kramer
Ton Limburg
Herman Marres
Loek Martin
Paul Mijksenaar
Renny Ramakers
Walt de Rijk
Robert van Rixtel
Margot Rolf
Cor Rosbeek
Guus Ros
Bavo van Rossum
Henk Schellens
Joost Swarte
Fokko Tamminga
Gerard Unger
Marjan Unger
Tomi Ungerer
Dick Valenteijn
Fiel van der Veen
Jeroen Verbrugge
Jurgen Wiersma
Marijke van der Wijst
Hans de Wit
Titus Yocarini
Jos van der Zwaal

Overleden BNO-ereleden

Omdat de BNO hecht aan haar eigen geschiedenis en die van de ontwerpbranche, noemt ze naast het overzicht van levende ereleden ook bewust de ereleden die zijn overleden. Als vertrekpunt is 1968 gekozen, toen de voormalige GKf uiteen viel in een aantal kleinere beroepsverenigingen. Weliswaar loopt de geschiedenis van de beroepsverenigingen terug tot begin 20ste eeuw, maar uit die tijd is onvoldoende betrouwbare informatie terug te vinden. 

Gerd Arntz
Jan Bons
Ben Bos
Cees Braakman
Dick Bruna
Dick Ellfers
Wim Gilles
Friso Henstra
Wim Jaarsveld
Louis Kalff
Cecile Kanteman
Kho Liang Ie
Hans Kraayenhof
Hans G. Kresse
Willy de Majo
J.B.M. Mes
Hubregt van der Meulen
Hein Molenaar
Riet Neerinx
Jantien Peeters - Bos
Benno Premsela
Frans van der Put
Wim Rietveld
Helmut Salden
Karel Sanders
Jurriaan Schrofer
Frans Spruijt
Peter van Straaten
Karel Suyling
Ootje Oxenaar
Otto Treumann
Emile Truijen
Jaap Vegter
Aart Verhoeven
Jan Vonk
Peter Vos
Fiep Westendorp
Benno H. Wissing
Nel Zwart
Piet Zwart

Er is veel zorg aan dit overzicht besteed. Mochten er onverhoopt toch fouten in staan, wilt u dan contact opnemen met de BNO (020-6244748 of bno@bno.nl)?