01-01-2016 - De vereniging kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

De vereniging kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid, uitvoering en financiën. Om de dagelijkse leiding van de BNO zo goed mogelijk te laten verlopen zijn een aantal taken gedelegeerd naar het Dagelijks Bestuur en de directeur van de BNO.

Alle bepalingen rond het bestuur van de BNO en de structuur van de vereniging zijn terug te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de BNO.

Leden van het Algemeen Bestuur zijn:

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door Timo de Rijk en Pieter Vos.

Jeroen van Erp (Fabrique) is speciaal adviseur van het bestuur.

Madeleine van Lennep is de directeur van de BNO.

Vereniging, Algemeen Bestuur, Algemene Ledenvergadering