01-01-2016 - Dit orgaan oordeelt in hoger beroep over ledenaanvragen en gedragscodezaken.

De Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over lidmaatschapsaanvragen en gedragscodezaken. Betrokkenen die het niet eens zijn met de beslissing die de Raad van Toezicht heeft genomen, kunnen bezwaar aantekenen bij de Raad van Beroep. Doorgaans moet dat binnen 30 dagen na ontvangst van de uitspraak.

Alle regels en bepalingen m.b.t. Raad van Toezicht en Raad van Beroep zijn te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de BNO.

Leden van de Raad van Beroep (oktober 2011)                                                      

  • Paul Steinhauser (Advocaat), voorzitter
  • Diana Krabbendam
  • Jacob de Baan
  • Just Enschedé
  • Michael Huijser

Secretaris: Kim Braber (kim@bno.nl)

Gedragscode, Vereniging, Probleem