Inkoopvoorwaarden overheid (ARVODI 2014)

ARVODI zijn nog steeds eenzijdig en nadelig voor bureaus die in opdracht van de overheid werken.