Big brother is driving you

Welke ethische kwesties spelen er in de wereld van big data, en welke lessen kunnen designers daaruit trekken?